TECHNOLOGIA

Rodzaje żeliwa

Wytwarzamy odlewy z następujących rodzajów żeliwa:

Żeliwo szare

Gatunek
żeliwa

wg EN 1561

Gatunek
żeliwa
wg DIN

Gatunek
żeliwa
wg BS

Gatunek
żeliwa
wg NFA

Min. wytrzymałość
na rozciąganie
Rm (MPA)

EN-GJL-150

GG-15

150

FGL 150

150

EN-GJL-200

GG-20

200

FGL 200

200

EN-GJL-250

GG-25

250

FGL 250

250

EN-GJL-300

GG-30

300

FGL 300

300

EN-GJL-350

GG-35

350

FGL 350

350

Żeliwo sferoidalne

Gatunek
wg EN 1563

Gatunek
wg DIN

Gatunek
wg BS

Rm min
MPa

Rp0,2 min
MPa

A5
%

EN-GJS-400-15

GGG-40

420/112

400

250

15

EN-GJS-400-18

400/18

400

250

18

EN-GJS-450-10

GGG-45

450/10

450

310

10

EN-GJS-500-7

GGG-50

500/7

500

320

7

EN-GJS-600-3

GGG-60

600/3

600

370

3

EN-GJS-700-2

GGG-70

700/2

700

420

2

oraz z innych rodzajów żeliwa niskostopowego z zawartością:

fosforu P do 0,5%
wanadu V
do 0,28%
moliebdenu Mo
do 0,5%
boru B
do 0,040%
niklu Ni
do 1,5%