Informacja dotyczące przetwarzania danych osobowych

TOŻSAMOŚĆ I DANE ADMINISTRATORA Administratorem danych jest Odlewnia Tarnów sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000257088, adres do doręczeń: ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów

Adres email: rodo@otot.eu

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA Dane będą przetwarzane:
1) do podjęcia działań przed zawarciem umowy, w szczególności przygotowania oferty czy dokonania wycen oraz do wykonania umowy, w szczególności przygotowania zamówienia czy dostarczenia towarów;
2) w celach marketingowych.Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług, który będzie prowadzony poprzez wysyłanie ofert marketingowych na podany adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH Przetwarzanie są następujące kategorie danych: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe – numer telefonu, adres email, NIP, REGON
ODBIORCY DANYCH Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT oraz agencjom marketingowym, podmiotą świadczącym usługi w zakresie wysyłki korespondencji elektronicznej, a także uprawnionym organom państwowym.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych, prawo do uzyskania kopii danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU W związku z tym, że podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych, tj. przysługuje Pani / Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH Dane zostały uzyskane przez administratora bezpośrednio od Pani / Pana