OBRÓBKA POWIERZCHNIOWA

Po zalaniu, a później w czasie stygnięcia, formy wybijane są na kracie wstrząsowej. Surowe odlewy wraz z układami wlewowymi poddawane są śrutowaniu na śrutownicy zawieszkowej lub na stanowiskach pneumatycznej śrutownicy ręcznej.

W ostatnim etapie oczyszczania ręcznego odlewy są szlifowane w celu uzyskania ostatecznego wyglądu.

[print_responsive_thumbnail_slider]