LABORATORIUM

Posiadamy laboratorium badawcze wyposażone w następujące urządzenia:

  • spektrometr do badania składu chemicznego żeliwa SPECTROMAXx
  • maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych (do sił ściągających i rozciągających) ZD-20
  • twardościomierz do pomiarów twardości sposobem Brinella HBW 10/3000 oraz młotki poldiego
  • mikroskop metalograficzny do badań struktur żeliwa

Dzięki stałej współpracy z zewnętrznymi, certyfikowanymi laboratoriami mamy możliwość zaproponowania naszym klientom następujących badań nieniszczących:

  • badań rentgenowskich
  • badań ultradźwiękowych
  • oraz badań magnetyczno-proszkowych.
Wytapianie
malowanie-proszkowe
obr-3
odlewy branży maszynowej
wklady_kominowe
wyt-3