OBRÓBKA CIEPLNA

Zanim odlewy zostaną zagruntowane i spakowane istnieje możliwość, na życzenie klienta, poddania odlewów procesowi wyżarzania odprężającego. Obróbka cieplna prowadzona jest wg, wewnętrznych instrukcji obróbki cieplnej a zapisy całego procesu sporządzane są w formie elektronicznej lub papierowej.

Cały proces obróbki cieplnej kontrolowany jest przy zastosowaniu termopar piecowych za pomocą których okresowo sprawdzamy temperaturę w piecu. Proces wyżarzania odprężającego odbywa się w piecu gazowym o wymiarach komory 6000x3000x1700 i możliwościach załadunku do 40 ton.

[print_responsive_thumbnail_slider]