FORMIERNIA

Odlewnia Tarnów specjalizuje się w produkcji odlewów jednostkowych oraz mało i średnioseryjnych (preferowane partie 100 – 200 szt/mc). Formowanie ręczne odbywa się w skrzyniach okrągłych biedź prostokątnych o maksymalnych wymiarach: ∅2200 dla skrzyń okrągłych oraz 3600×1900 lub 6700×900 dla skrzyń prostokątnych. Maksymalny ciężar odlewu to 4 tony.

Formy tak jak i większość rdzeni, wykonywane są z mas furanowych na bazie regeneratu piasku kwarcowego przy użyciu mieszarko-nasypywarek ciągłej pracy. Formiernia dysponuje dwoma mieszarko-nasypywarkami firmy Worth o wydajności 15t/h oraz 12t/h. Calość masy formierskiej (jak i rdzeniowej) poddawana jest procesowi regeneracji mechanicznej. W pełni zautomatyzowana stacja przerobu mas pozwala na odzyskanie około 85-90% pisaku kwarcowego.

[print_responsive_thumbnail_slider]