КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Адрес:
Odlewnia Tarnów Sp. z o.o
ul. Kochanowskiego 30
33-100 Tarnów

Секретариат:
Telefon: +48 14 63 00 725
Fax: +48 14 63 00 723

NIP: 9930471170
REGON: 120226211
KRS: 0000257088

sekretariat@otot.eu

Dokumentację spółki przechowuje SĄD REJONOWY dla miasta Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Przy Rondzie 7, 30-965 Kraków
Wysokość Kapitału Zakładowego spółki i faktycznie wpłaconego: 8 300 000 zł