CONTATTACI

Indirizzo:
Odlewnia Tarnów Sp. z o.o
ul. Kochanowskiego 30
33-100 Tarnów
Amministrazione:
Telefono:+48146300725
Fax: +48 14 63 00 723

NIP:9930471170
REGON:120226211
KRS: 0000257088

Mail : sekretariat@otot.eu

The copmany documentation have District Court Kraków-Śródmieście in Kraków XII Commercial Division the National Register of Court, Przy Rondzie 7, 30-965 Kraków
with the paid in capital in the amount PLN 8 300 000, with its NIP number: 993-047-11-70 Regon number: 120226211